1. maskinindustri

  maskinindustri, den del av den mekaniska verkstadsindustrin som avser tillverkning av maskiner och maskinsystem.
 2. maskin

  maski´n subst. ~en ~er ORDLED: mask-in-en
  Svensk ordbok
 3. maskinstormare

  maskinstormare, person, grupp eller rörelse som protesterar mot den tekniska utvecklingen genom maskinförstörelse.
 4. maskinteknik

  maskinteknik, samlingsbegrepp för konsten att konstruera, tillverka och använda maskinell utrustning för specifika ändamål.
 5. maskinkod

  maskinkod, i datorsammanhang program som direkt kan tolkas och utföras av maskinvaran i en dator.
 6. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 7. NC-maskin

  NC-maskin, automatiserad verktygs­maskin, numera styrd av ett datorbaserat styrsystem, se CNC-maskin.
 8. MG-maskin

  MG-maskin, pappersmaskin där papperet torkas på en stor torkcylinder, vilket leder till att papperet blir ensidigt glatt (MG av engelska machine glazed ’maskinglättat’).
 9. elektrisk maskin

  elektrisk maskin, se elektriska maskiner.
 10. Australien

  Australien, stat i Oceanien.