1. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 2. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 3. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 4. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 5. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 6. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. Eric S Maskin

  Maskin, Eric Stark, född 12 december 1950, amerikansk nationalekonom, professor vid Institute for Advanced Study, Princeton, sedan 2000.
 9. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 10. Rwanda

  Rwanda, stat i östra Centralafrika.