1. mate

  mate, uppiggande dryck som framställs ur bladen av järneken Ilex paraguariensis, vilka innehåller koffein.

 2. Mata Hari

  Mata Hari, egentligen Margaretha Zelle, 1876–1917, nederländsk dansös, avrättad som spion i Frankrike.
 3. materiell rätt

  materiell rätt, de delar av rättsordningen, bl.a. civilrätt och straffrätt, vilka reglerar själva det rättsliga innehållet i ett rättsförhållande, till skillnad från mer formella regler, vilka reglerar rättssystemets funktionssätt, t.ex. processrätt och internationell privaträtt.
 4. matrisorganisation

  matrisorganisation, organisationsform som frångår den traditionella regeln att varje anställd ska vara ansvarig inför enbart en chef.
 5. matematikens filosofi

  matematikens filosofi, en gren av filosofin nära besläktad med matematisk grundvalsforskning, vilken dock vanligen räknas som en matematisk disciplin.
 6. Mats Ek

  Mats Ek är en dansare och koreograf, alltså en person som skapar dans.
 7. materialadministration

  materialadministration, MA, begrepp som integrerar inköp och materialförsörjning, produktionsplanering samt fysisk distribution.
 8. matcirkel

  matcirkel, gruppindelning av livsmedel med avseende på deras funktion som källor för näringsämnen.
 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. Mats Berggren

  Berggren, Mats, född 1957, författare.