1. matchningsprincipen

  matchningsprincipen, princip enligt vilken ett företags kostnader ska redovisas det år under vilket sammanhörande intäkter tas upp.
 2. matris

  matris, rektangulärt schema av tal på vilket vissa räkneregler tillämpas.
 3. Mateusz Morawiecki

  Morawiecki, Mateusz, född 1968, polsk politiker (konservativ), premiärminister sedan 2017. 

 4. mörk materia

  mörk materia, materia i universum som inte sänder ut mätbara mängder ljus eller radiostrålning och därför inte kan observeras direkt, utan i stället ger sig till känna genom gravitationella effekter på omgivande materia och på ljus.

 5. matsvampar

  matsvampar, svampar som används som födoämne eller krydda.
 6. matleda

  matleda, en i folkmedicin och läkeböcker (från 1400-talet) gängse term för aptitlöshet, särskilt hos barn.
 7. mattram

  mattram, Tanacetum parthenium, art i familjen korgblommiga växter.

 8. matkultur

  matkultur, se kokkonst.
 9. matematisk analys

  matematisk analys, sammanfattande benämning på de områden inom matematiken som behandlar differential- och integralkalkyl eller som har utvecklats ur dessa.
 10. matematisk pendel

  matematisk pendel, starkt idealiserad modell för en pendel där hela pendelns massa tänks koncentrerad till en masspunkt (partikel) som förenas med svängningscentrum (axeln) med en tunn otänjbar tråd med försumbar massa.