1. Mattathias

  Mattathias, Mattatias, död ca 166 f.Kr., judisk präst och revoltledare, överhuvud för den familj som kallats mackabéer.
 2. Matteus

  Matteus, mansnamn, latinsk form av grekiska Matthaîos, via arameisk-hebreiska Mattai (jämför Mattias).
 3. mattering

  mattering, minskning av en ytas glans, t.ex. genom slipning, etsning o.d. (se mattglas) eller genom att till en lack eller målningsfärg tillföra ett matteringsmedel, som minskar glansen hos det torkade lackskiktet.
 4. Matteus

  Matteus, evangelist, enligt den kyrkliga traditionen identisk med den Matteus som var en av Jesu tolv huvudlärjungar (se de tolv) och apostel.
 5. Mattmar

  Mattmar, f.d. församling i Åre kommun, Jämtland (Jämtlands län).
 6. Matteus

  Matteus, församling i Stockholms stift, Stockholms kommun, Uppland (Stockholms län); 28 915 invånare (2016).

 7. mattram

  mattram, Tanacetum parthenium, art i familjen korgblommiga växter.

 8. Matts Bergom Larsson

  Larsson, Matts Bergom, 1908–2003, organisationsman, direktör i SAF 1946–51, VD i Verkstadsföreningen 1951–73; son till Yngve Larsson.
 9. Mattias Ekström

  Ekström, Mattias, född 1978, racerförare.
 10. Matthäus Merian

  Merian, Matthäus, d.ä., 1593–1650, tysk kopparstickare och förläggare, från 1624 verksam i Frankfurt am Main.