1. Norge

  Norge, stat i Nordeuropa.

 2. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 3. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 4. fetma

  fetma, abnorm ansamling av fettvävnad i kroppen, vanligen liktydigt med övervikt.
 5. Nederländerna

  Nederländerna, stat i Nordvästeuropa.

 6. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 7. animerad film

  animerad film, samlingsnamn på rörliga bilder, skapade genom fotografering av teckningar eller objekt (dockor, lerfigurer, silhuetter e.d.) eller i dator.
 8. trolleri

  trolleri, magi, illusionskonst, underhållning där en trollkonstnär (även kallad magiker eller illusionist) utför trick som för publiken verkar omöjliga.
 9. fysikalisk kemi

  fysikalisk kemi, den gren av kemin som behandlar gränsområdet mellan fysik och kemi, bl.a. sambanden mellan ämnens struktur och fysikaliska egenskaper, lagarna för energiomsättning, hastigheter och jämviktslägen för kemiska reaktioner samt teorin för kemisk bindning.
 10. elektronmikroskop

  elektronmikroskop, en grupp av instrument som på olika sätt kan avbilda föremål i mycket stark förstoring.