1. partikelaccelerator

  partikelaccelerator, utrustning för att producera strålar av elektriskt laddade kärn- eller atompartiklar genom accelerering av partiklar till mycket höga hastigheter.
 2. Australien

  Australien, stat i Oceanien.

 3. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 4. Chile

  Chile, stat i Sydamerika.

 5. Belgien

  Belgien, stat i Västeuropa.

 6. biologi

  biologi, vetenskapen om de levande organismerna.

 7. mytologi

  mytologi, läran om myterna, dvs. myttolkning, eller samling av myter inom ett bestämt religionsområde, varvid man mera fäster sig vid berättelserna som sådana än vid deras religiösa funktion.
 8. motorsport

  motorsport, sport som bedrivs med bil, motorcykel (mc), racerbåt eller flygplan.
 9. biofysik

  biofysik, fysikalisk biologi, livets fysik, är en gränsvetenskap mellan biologi, fysik och kemi.
 10. cykelsport

  cykelsport, tävlingar med (numera specialkonstruerade) cyklar på landsväg, på banor inom- och utomhus samt i terräng.