1. sociologi

  sociologi, läran eller vetenskapen om samhället, akademisk disciplin som har ”det sociala” som särskilt studieobjekt.
 2. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 3. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 4. Kungliga Operan

  Kungliga Operan, Operan, opera- och balettinstitution i Stockholm som drivs av det statliga Kungliga Operan AB; för Kungliga Operans officiella namn genom åren, se tabell.

 5. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.

 6. pianotråd

  pia`notråd subst. ~en ORDLED: piano--tråd-en
  Svensk ordbok
 7. röstmaximering

  rös`tmaximering subst. ~en ORDLED: röst--max-im-er-ing-en
  Svensk ordbok
 8. antiklimax

  antikli´max subst. ~en ~ar ORDLED: anti-klim-ax-en
  Svensk ordbok
 9. klimax

  kli´max subst. ~en ~ar ORDLED: klim-ax-en
  Svensk ordbok