1. Maximilian I

  Maximilian I, 1573–1651, hertig av Bayern från 1597 och kurfurste från 1623.
 2. maxi-

  maxi-, förled med betydelsen ’det högsta’, ’det största’, av latin maximum, neutrumformen av maximus ’störst’.
 3. maximinkriteriet

  maximinkriteriet, kriterium för beslutsfattande som innebär att man i en osäker valsituation ska välja den strategi som maximerar nyttan om det värsta skulle inträffa.
 4. Maxentiusbasilikan

  Maxentiusbasilikan, monumentalbyggnad nordöst om Forum Romanum i Rom, uppförd under Maxentius men ofta (felaktigt) benämnd Konstantins basilika.
 5. Maximilian Schell

  Schell, Maximilian, 1930–2014, österrikisk-schweizisk skådespelare, bror till Maria Schell.
 6. Maximus Confessor

  Maximus Confessor, Maximos Bekännaren, 580–662, bysantinsk teolog, helgon.
 7. maximum likelihood-metoden

  maximum likelihood-metoden, ML-metoden, generell metod att skatta parametrarna för en statistisk fördelning.
 8. James Clerk Maxwell

  Maxwell, James Clerk, född 13 juni 1831, död 5 november 1879, brittisk (skotsk) fysiker.

 9. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 10. Circus Maximus

  Circus Maximus, antik romersk rännarbana, enligt traditionen anlagd av Tarquinius Priscus (troligen tidigt 500-tal f.Kr.).