1. Cloaca Maxima

  Cloaca Maxima, avloppskanal i Rom, enligt traditionen påbörjad av den etruskiske kungen Tarquinius Priscus ca 600 f.Kr. för att dränera den sanka dalen mellan Palatinen och Capitolium (det blivande Forum Romanum).
 2. makt

  makt, inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning, eller förmåga, dvs. maktresurser.
 3. metafor

  metafor, stilterm: ett bildligt uttryckssätt där likheter eller inre överensstämmelser motiverar att en företeelse (sakledet) byts ut mot någon annan (bildledet).
 4. klass

  klass, samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.
 5. Max Andersson

  Andersson, Max, född 1973, politiker, riksdagsledamot 2006–10, ledamot av Europaparlamentet 2014–19.

 6. Max Raabe

  Raabe, Max, egentligen Matthias Otto, född 1962, tysk sångare och estradör (baryton).

 7. Max Linder

  Linder, Max, egentligen Gabriel Maximilien Leuvielle, 1883–1925, fransk filmregissör och skådespelare.
 8. Max Roach

  Roach, Maxwell (Max), 1924–2007, amerikansk jazzmusiker (trumslagare, orkesterledare och kompositör).

 9. Max Bill

  Bill, Max, 1908–94, schweizisk målare, skulptör, formgivare och arkitekt.
 10. Max Klinger

  Klinger, Max, 1857–1920, tysk konstnär.