1. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 2. management

  management, anglosaxiskt begrepp som i Sverige används dels i betydelsen företagsledning, dels som ett allmänt begrepp för ledning, skötsel och styrning av en verksamhet.
 3. Spanien

  Spanien, stat i sydvästra Europa.

 4. Kungliga Operan

  Kungliga Operan, Operan, opera- och balettinstitution i Stockholm som drivs av det statliga Kungliga Operan AB; för Kungliga Operans officiella namn genom åren, se tabell.

 5. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.