1. musik

  musik, kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition; allmänt kan dock musik sägas bestå av vissa typer av organiserat ljud, men begreppet kan också inkludera omständigheterna kring musiken, dvs. musiklivet.
 2. skyddstillsyn

  skyddstillsyn, brottspåföljd som får utdömas i stället för annat straff om rätten anser det nödvändigt att vederbörande ställs under övervakning.
 3. övergångsrit

  övergångsrit, passagerit, ceremoni som markerar en persons eller grupps övergång från en social status till en annan.
 4. Vladimir Putin

  Putin, Vladimir, född 7 oktober 1952, rysk politiker, premiärminister 1999–2000 och 2008–12, president 2000–08 och sedan 2012.

 5. meddelare

  me`ddelare subst. ~n äv. meddelarn, plur. ~, best. plur. meddelarna ORDLED: med--del-ar-en
  Svensk ordbok
 6. meddelande

  me`ddelande subst. ~t ~n ORDLED: med--del-and-et
  Svensk ordbok
 7. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 8. meddelarskydd

  me`ddelarskydd subst. ~et ORDLED: med-del-ar--skydd-et
  Svensk ordbok
 9. meddelaktig

  me`ddelaktig adj. ~t ORDLED: med--del-akt-ig
  Svensk ordbok
 10. åsiktsfrihet

  åsiktsfrihet, rätt för varje individ att fritt ge uttryck för sina åsikter.