1. normgivningsmakt

  normgivningsmakt, befogenhet enligt regeringsformen (RF) att besluta föreskrifter av olika slag.
 2. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.

 3. språk

  språk är det vi använder när vi talar och skriver.
 4. Avicii

  Avicii [aviʹtçi], egentligen Tim Berglingfödd 8 september 1989, död 20 april 2018, diskjockey och dansmusikproducent.

 5. nyhet

  nyhet, offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt: en händelse, en process eller ett tillstånd.
 6. telegrafi

  telegrafi, överföring av text och symboler över stora avstånd.
 7. Warszawapakten

  Warszawapakten, WP, engelska Warsaw Treaty Organization, internationell försvarsallians 1955–91.
 8. masskommunikation

  masskommunikation, medierad kommunikation, kommunikationsprocess där förmedlingen sker genom ett massmedium (se massmedier).
 9. Lorenzkurva

  Lorenzkurva, grafisk illustration av ojämnheten i t.ex. inkomst- eller förmögenhetsfördelningen i ett land.
 10. graffiti

  graffiti kan utgöras av text, bild eller bådadera, ristat, skrivet eller målat, oftast olovligen på offentliga platser eller annans egendom för att dekorera eller för att uttrycka åsikter och känslor.