1. bobsleigh

  bobsleigh, vintersport med specialbyggda, styr- och bromsbara kälkar, som framförs av en besättning, normalt två eller fyra man, i för ändamålet särskilt konstruerade isbelagda banor.
 2. iranier

  iranier, iraner, invånare i Iran, i synnerhet benämning på den persisktalande etniska majoriteten i nuvarande Iran (där de utgör 65 % av befolkningen), liksom på de indoeuropeiska grupper (avestiska airya ’ädlingar’) som från andra årtusendet f.Kr. successivt utbredde sig i landet.
 3. Meda AB

  Meda AB, Solna, företag inom läkemedel och medicintekniska produkter, etablerat 1991.
 4. vagga

  vagga, för spädbarn avsedd bädd som kan bringas i rytmisk rörelse.
 5. rodel

  rodel, vintersport med specialbyggda kälkar på isade banor, antingen konstgjorda ( konstrodel), eller naturbanor ( naturrodel).
 6. mede

  mede se 3med
  Svensk ordbok
 7. trollhoppa

  trollhoppa, liten lätt åksläde för endast en person, närmast hemmahörande inom allmogekulturen i Götaland.
 8. Medien

  Medien (fornpersiska Māda), historiskt namn på nordvästra Iran, omfattande de nuvarande provinserna Västazarbaijan och Östazarbaijan, Zanjan, Kurdistan, Hamadan och Bakhtaran.
 9. släpfordon

  släpfordon, fordon byggt för att kopplas till annat motordrivet fordon och avsett för person- eller godstransport.
 10. terrängmotorfordon

  terrängmotorfordon, ATV (engelska All Terrain Vehicle), motordrivet fordon, vanligen allhjulsdrivet eller banddrivet, avsett för person- eller godsbefordran i terräng.