1. rullskridskor

  rullskridskor har hjul i stället för medar som vanliga skridskor.
 2. Karien

  Karien (grekiska Kāria), forntida region i sydvästra Mindre Asien, söder om floden Meander.
 3. lösenord

  lösenord, i datorsammanhang en kombination av tecken som används tillsammans med ett användarnamn för att identifiera sig (logga in) på och få tillgång till ett datornät, webbsida eller datorprogram.
 4. hundspann

  hundspann, fordon anspänt med draghundar.
 5. Kambyses I

  Kambyses I (grek.; fornpers. Kambūjiya), kung av Anshan (och möjligen Persis) fram till 559 f.Kr.
 6. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).
 7. gungstol

  gungstol, vilstol med böjda medar, en möbeltyp som uppkom kring mitten av 1700-talet i USA och uppträdde dels i windsormodell (se windsorstol), dels med stegrygg och flätad sits.
 8. släpsläde

  släpsläde, släpfordon på medar.
 9. släde

  släde, ett fordon som i sin äldsta kända form utgjordes av en bred mede som lasten surrades på; samernas ackja anses ha utvecklats ur denna typ.
 10. släpa

  släpa, släpdon för barmarkstransport som förekommer i två grundtyper.