1. hydrokopter

  hydrokopter, amfibiefarkost för vinterbruk, speciellt i skärgårdsmiljö, för trafik till öar utan fast landförbindelse.
 2. kurder

   kurder, sydvästasiatiskt folk som bor främst i bergsområdena i gränslandet mellan Turkiet, Iran och Irak samt i smärre områden i Syrien (Kurdistan).

 3. snöskoter

  snöskoter, terrängmotorfordon för körning i snö med en tjänstevikt av högst 400 kg.
 4. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 5. isjakt

  isjakt, typ av farkost med segel och medar för förflyttning på is, vanligen i sportsyfte.
 6. drög

  drög, enkel, låg arbetssläde, vars släta flak vilar direkt på medarna.
 7. medharv

  medharv, fjäderharv försedd med medar, varigenom harvens djupgående kan regleras.
 8. markfrigång

  markfrigång, markavstånd , frigångshöjd, fritt markavstånd, avståndet från marken till ett fordons lägsta punkt frånsett hjul, larvband eller medar.
 9. kälke

  kälke, mindre fordon med fasta eller styrbara medar av stål eller trä, använt som lek- eller sportredskap, förr även som arbetsredskap (timmerkälke, vedkälke).
 10. Lotta

  Lotta, kortstråig, mycket stråstyv, medelsen kornsort.