1. Downs syndrom

  Downs syndrom, DS, utvecklingsstörning orsakad av kromosomrubbning.
 2. genetiska sjukdomar

  genetiska sjukdomar, sjukdomar som helt eller delvis orsakas av genetiska faktorer.

 3. science fiction

  science fiction, sf, SF, litteratur vilken kännetecknas av att som bärande element i intrig eller miljö ha inslag grundade på spekulationer, där det spekulativa innehållet inte får strida mot vedertagna vetenskapliga, historiska eller andra kunskaper.
 4. etologi

  etologi, läran om djurens beteende.
 5. detet

  detet, id, tyska das Es, enligt Freud en del av den psykiska strukturen i vår personlighet vid sidan av jaget och överjaget.
 6. Immanuel Kant

  Immanuel Kant var en tysk filosof på 1700-talet
 7. a priori

  a priori, oberoende av erfarenhet eller bevisning.
 8. funktionsnedsättning

  funktionsnedsättning, en begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter.

 9. kreolspråk

  kreolspråk, numera teknisk term för ett språk som har fått större delen av sitt ordförråd från ett annat språk men vars grammatik avviker starkt från det språket.
 10. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.