1. sjukdom

  sjukdom, ett tillstånd eller en process hos människan eller djur som medför att individen inte fungerar optimalt.
 2. laktas

  laktas, enzym som finns i celler i tunntarmens slemhinna och som bryter ned födans laktos (mjölksocker) till dess beståndsdelar galaktos och glukos, vilka kan tas upp från tarmen.
 3. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 4. pidginspråk

  pidginspråk, en typ av reducerade språk som används i första hand för kommunikation mellan människor med olika modersmål.
 5. kunskapsteori

  kunskapsteori är en gren av filosofin och behandlar frågor om kunskapens natur och möjlighet, ursprung och giltighet.
 6. kroppsspråk

  kroppsspråk visar vad vi tänker och känner även om vi inte använder ord.
 7. rädsla

  rädsla, känsla av obehag som kan variera i styrka från mild oro till skräck, och som utlöses av ett hot som kan vara omedelbart och konkret eller bestå av en farhåga att något eller någon kan skada en (jämför fobi).

 8. personlighet

  personlighet är summan av de egenskaper som gör en person till det den är och som skiljer honom eller henne från alla andra.
 9. hysteri

  hysteri, heterogen grupp av psykiska störningar som med modern terminologi omfattar konversions-, somatiserings- och dissociationssyndrom samt histrionisk personlighetsstörning (jämför histrionisk personlighet, konversionssyndrom, somatiseringssyndrom och dissociation).
 10. fibrinolys

  fibrinolys, enzymatisk upplösning av blodkoagel, en process i kroppen som motverkar blodets koagulation.