1. talang

  talang´ subst. ~en ~er ORDLED: tal-ang-en
  Svensk ordbok
 2. födsel

  fö´dsel subst. ~n födslar ORDLED: föd-seln
  Svensk ordbok
 3. hävda sig

  hävda sig [häv`- el. hä`v-] verb hävdade hävdat ORDLED: hävd-ar
  Svensk ordbok
 4. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok
 5. art

  a´rt subst. ~en ~er ORDLED: art-en
  Svensk ordbok
 6. blick

  blick subst. ~en ~ar ORDLED: blick-en
  Svensk ordbok
 7. natur

  natu´r subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-en
  Svensk ordbok
 8. blod

  blod subst. ~et ibl. ~en ORDLED: blod-et
  Svensk ordbok
 9. mänsklig

  mänsklig [män`sk-] adj. ~t ORDLED: mänsk-lig
  Svensk ordbok
 10. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok