1. instinkt

  instinkt, av hävd generell benämning på medfödda beteenden, känsloreaktioner och attityder, särskilt de som framstår som mer eller mindre reflexmässiga och svårkontrollerbara.
 2. embolisering

  embolisering, radiologisk metod att täppa till blodkärl.
 3. fibrinolys

  fibrinolys, enzymatisk upplösning av blodkoagel, en process i kroppen som motverkar blodets koagulation.
 4. fosterdiagnostik

  fosterdiagnostik, prenatal diagnostik, undersökningar i syfte att upptäcka vissa missbildningar och sjukdomar hos foster.

 5. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 6. trisomi

  trisomi, numerisk kromosomavvikelse som innebär att det finns tre i stället för två exemplar av en viss kromosom.

 7. nyckelretning

  nyckelretning, stimulus som utlöser medfödda beteendekomplex eller reaktioner hos djur.
 8. prägling

  prägling, komplettering och/eller modifiering av de medfödda beteendeprogrammen, vilken till skillnad från normal inlärning sker utan någon form av belöning eller straff samt är strikt begränsad beträffande vad som kan läras in och vad som utlöser inlärningen och oftast knuten till en kort mottaglig fas, en kritisk period, i individens barndom.
 9. bisexualitet

  bisexualitet, känslomässig och sexuell dragning till individer av båda könen, med förmåga till såväl heterosexuella som homosexuella relationer.
 10. betingad reflex

  betingad reflex, ett sammansatt beteendemässigt svar från centrala nervsystemet hos såväl djur som människa.