1. medfödd

  me`dfödd adj. medfött ORDLED: med--född
  Svensk ordbok
 2. klumpfot

  klum`pfot subst. ~en ORDLED: klump--fot-en
  Svensk ordbok
 3. naturinstinkt

  natu`rinstinkt subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur--in-stinkt-en
  Svensk ordbok
 4. kongenital

  kongenita´l adj. ~t ORDLED: kon-gen-it-al
  Svensk ordbok
 5. driftliv

  drif`tliv subst. ~et ORDLED: drift--liv-et
  Svensk ordbok
 6. födelsemärke

  fö`delsemärke subst. ~t ~n ORDLED: föd-else--märk-et
  Svensk ordbok
 7. nedärvd

  ne`därvd adj. nedärvt ORDLED: ned--ärv-da
  Svensk ordbok
 8. arvsynd

  ar`vsynd subst. ~en ~er ORDLED: arv--synd-en
  Svensk ordbok
 9. flockinstinkt

  flockinstinkt [flåk`-] subst. ~en ~er ORDLED: flock--in-stinkt-en
  Svensk ordbok
 10. fallenhet

  fall`enhet subst. ~en ORDLED: fall-en-het-en
  Svensk ordbok