1. hjordinstinkt

  hjo`rdinstinkt subst. ~en ORDLED: hjord--in-stinkt-en
  Svensk ordbok
 2. brås

  brås verb bråddes bråtts, pres. brås SUBST.: brående
  Svensk ordbok
 3. boren

  boren [bå`- äv. bo`-] adj. boret borna
  Svensk ordbok
 4. nystagmus

  nystag´mus subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: nyst-agm-us
  Svensk ordbok
 5. genuin

  genui´n adj. ~t ORDLED: genu-in
  Svensk ordbok
 6. rationalism

  rationalis´m [ratʃon-] subst. ~en ORDLED: rat-ion-al-ism-en
  Svensk ordbok
 7. talang

  talang´ subst. ~en ~er ORDLED: tal-ang-en
  Svensk ordbok
 8. födsel

  fö´dsel subst. ~n födslar ORDLED: föd-seln
  Svensk ordbok
 9. hävda sig

  hävda sig [häv`- el. hä`v-] verb hävdade hävdat ORDLED: hävd-ar
  Svensk ordbok
 10. förvärva

  förvär´va verb ~de ~t ORDLED: för-värv-ar SUBST.: förvärvande; förvärv
  Svensk ordbok