1. art

  a´rt subst. ~en ~er ORDLED: art-en
  Svensk ordbok
 2. blick

  blick subst. ~en ~ar ORDLED: blick-en
  Svensk ordbok
 3. natur

  natu´r subst. ~en ~er ORDLED: nat-ur-en
  Svensk ordbok
 4. blod

  blod subst. ~et ibl. ~en ORDLED: blod-et
  Svensk ordbok
 5. mänsklig

  mänsklig [män`sk-] adj. ~t ORDLED: mänsk-lig
  Svensk ordbok
 6. vit

  vit adj. ~t
  Svensk ordbok