1. medsols

  me`dsols adv. ORDLED: med--sols
  Svensk ordbok
 2. medströms

  me`dströms adv. ORDLED: med--ströms
  Svensk ordbok
 3. medsyster

  me`dsyster subst. ~n medsystrar ORDLED: med--systr-ar
  Svensk ordbok
 4. medsamma

  medsamma [mesam´a] adv.; kortform för meddetsamma ORDLED: med--samma
  Svensk ordbok
 5. Nineve

  Nineve (grekisk och hebreisk namnform av assyriska Ninua, nuvarande Kouyunjik), sista och mest betydande huvudstad i det nyassyriska riket, belägen på Tigris östra strand mittemot nuvarande Mosul, Irak.
 6. fordon

  fordon, anordning på hjul, band, medar eller liknande som är inrättad för färd på marken och inte löper på skenor.
 7. Kyros II

  Kyros II, Kyros den store, död 530 f.Kr., persisk storkonung, grundare av det akemenidiska riket.
 8. hö, vallfoder som torkats antingen helt färdigt ute på fältet eller inomhus i en skulltork efter förtorkning ute.
 9. Seveso

  Seveso, stad i provinsen Milano, Lombardiet, norra Italien.

 10. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).