1. snöskoter

  snöskoter, terrängmotorfordon för körning i snö med en tjänstevikt av högst 400 kg.
 2. bobsleigh

  bobsleigh, vintersport med specialbyggda, styr- och bromsbara kälkar, som framförs av en besättning, normalt två eller fyra man, i för ändamålet särskilt konstruerade isbelagda banor.
 3. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 4. Meda AB

  Meda AB, Solna, företag inom läkemedel och medicintekniska produkter, etablerat 1991.
 5. mene tekel

  mene tekel, Dan. 5:25–28; de av en osynlig hand skrivna ord som den babyloniske kungen Belshassar vid ett gästabud läste på väggen och som av Daniel tolkades som ett förebud om det babyloniska rikets fall (”Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det; du är vägd på en våg och befunnen för lätt; ditt rike har delats och givits åt meder och perser”).
 6. mede

  mede se 3med
  Svensk ordbok
 7. rodel

  rodel, vintersport med specialbyggda kälkar på isade banor, antingen konstgjorda ( konstrodel), eller naturbanor ( naturrodel).
 8. rödklöver

  rödklöver, röd väppling , Trifolium pra­tense, art i familjen ärtväxter.
 9. hundspann

  hundspann, fordon anspänt med draghundar.
 10. släpfordon

  släpfordon, fordon byggt för att kopplas till annat motordrivet fordon och avsett för person- eller godstransport.