1. skeleton

  skeleton är en idrott där man åker på en liten kälke nedför en lång isbana med lutande kurvor.
 2. doning

  doning, inom skogsbruket benämning på olika typer av fordon på två eller flera medar.
 3. Irak

  Irak, stat i Mellanöstern.

 4. Medien

  Medien (fornpersiska Māda), historiskt namn på nordvästra Iran, omfattande de nuvarande provinserna Västazarbaijan och Östazarbaijan, Zanjan, Kurdistan, Hamadan och Bakhtaran.
 5. terrängmotorfordon

  terrängmotorfordon, ATV (engelska All Terrain Vehicle), motordrivet fordon, vanligen allhjulsdrivet eller banddrivet, avsett för person- eller godsbefordran i terräng.
 6. Babylonien

  Babylonien, forntida semitiskt rike med centrum vid floden Eufrat i södra Mesopotamien i nuvarande södra Irak från ca 2000 till 539 f.Kr.; även benämning på detta område under de följande århundradena.
 7. Karien

  Karien (grekiska Kāria), forntida region i sydvästra Mindre Asien, söder om floden Meander.
 8. kälkhockey

  kälkhockey, lagspel på is, variant av ishockey utövad av personer med rörelsehinder i underkroppen.
 9. gungstol

  gungstol, vilstol med böjda medar, en möbeltyp som uppkom kring mitten av 1700-talet i USA och uppträdde dels i windsormodell (se windsorstol), dels med stegrygg och flätad sits.
 10. släpsläde

  släpsläde, släpfordon på medar.