1. iranier

  iranier, iraner, invånare i Iran, i synnerhet benämning på den persisktalande etniska majoriteten i nuvarande Iran (där de utgör 65 % av befolkningen), liksom på de indoeuropeiska grupper (avestiska airya ’ädlingar’) som från andra årtusendet f.Kr. successivt utbredde sig i landet.
 2. hydrokopter

  hydrokopter, amfibiefarkost för vinterbruk, speciellt i skärgårdsmiljö, för trafik till öar utan fast landförbindelse.
 3. terrängmotorfordon

  terrängmotorfordon, ATV (engelska All Terrain Vehicle), motordrivet fordon, vanligen allhjulsdrivet eller banddrivet, avsett för person- eller godsbefordran i terräng.
 4. kälkhockey

  kälkhockey, lagspel på is, variant av ishockey utövad av personer med rörelsehinder i underkroppen.
 5. isjakt

  isjakt, typ av farkost med segel och medar för förflyttning på is, vanligen i sportsyfte.
 6. trollhoppa

  trollhoppa, liten lätt åksläde för endast en person, närmast hemmahörande inom allmogekulturen i Götaland.
 7. drög

  drög, enkel, låg arbetssläde, vars släta flak vilar direkt på medarna.
 8. medharv

  medharv, fjäderharv försedd med medar, varigenom harvens djupgående kan regleras.
 9. markfrigång

  markfrigång, markavstånd , frigångshöjd, fritt markavstånd, avståndet från marken till ett fordons lägsta punkt frånsett hjul, larvband eller medar.
 10. kälke

  kälke, mindre fordon med fasta eller styrbara medar av stål eller trä, använt som lek- eller sportredskap, förr även som arbetsredskap (timmerkälke, vedkälke).