1. fan

  1fa´n [ibl. främre a som i "fatt"] subst., best. f. ~, n-genus
  Svensk ordbok
 2. ned

  ned el. ner adv.
  Svensk ordbok
 3. slå

  2slå verb slog slagit slagen slagna, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: slående (till 1--10), slagning (till 2,5,6 och 10); slag (till 1,3,8 och 9)
  Svensk ordbok