1. Svenska Mejeriernas Riksförening

  Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, tidigare namn på intresseorganisation för de svenska mjölkproducenterna och för svensk mejeriindustri, se Svensk Mjölk.
 2. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 3. SMR

  SMR, tidigare använd förkortning för Svenska Mejeriernas Riksförening, se Svensk Mjölk.
 4. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.
 5. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.
 6. agroindustriell sektor

  agroindustriell sektor, samhällssektor omfattande industriell hantering och beredning av jordbruks- och trädgårdsprodukter samt handel med sådana; t.ex. kvarn-, mejeri- och konserveringsindustri.
 7. Valio Oy

  Valio Oy, Helsingfors, producentkooperativt finländskt mejeriföretag, etablerat 1905 och ägt av mjölkproducerande bönder.
 8. Milko

  Milko, egentligen Milko Mejerier Ek. för., Karlstad, mejeriföretag ägt av mjölkbönder från Värmland i söder till Jämtland i norr.
 9. mjölkbehandling

  mjölkbehandling, de enhetsprocesser varmed mjölken behandlas i mejerier, t.ex. pastörisering, separering, rening, homogenisering, standardisering och förpackning.
 10. Divinópolis

  Divinópolis, stad i delstaten Minas Gerais, Brasilien; 232 900 invånare (2016).