1. gårdsmejeri

  gårdsmejeri, litet mejeri, vanligen knutet till en eller ett fåtal gårdar, som levererar ko-, get- eller fårmjölk.
 2. nötkreatur

  nötkreatur är en art oxdjur.
 3. Skånemejerier

  Skånemejerier, egentligen Skånemejerier Ek. för., Malmö, producentkooperativt företag, ägt av ca 900 mjölkproducenter i Skåne och södra Småland.
 4. smör

  smör är matfett som tillverkas av grädde, alltså av fettet i komjölk.
 5. Balikesir

  Balikesir, stad i västra Turkiet; 272 600 invånare (2015).
 6. Norrmejerier

  Norrmejerier, egentligen Norrmejerier Ek. för., Umeå, livsmedelsföretag, bildat 1971 genom sammanslagning av Västerbottens Södra Mejeriförening, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriföreningar.
 7. Norges Landbrukshøgskole

  Norges Landbrukshøgskole , NLH, utbildnings- och forskningsinstitution i Ås, 30 km sydöst om Oslo, grundad 1859 som ”Den høiere Landbrugsskole paa Aas”.
 8. Gerbers butyrometermetod

  Gerbers butyrometermetod, metod för undersökning av fetthalt i mjölk med hjälp av ett graderat glasrör, s.k. butyrometer.
 9. bleckkärl

  bleckkärl (främst husgeråd) började framställas under 1600-talet vid järnbruk som tillverkade valsad takplåt.
 10. skummjölk

  skummjölk, mjölk från vilken fettet har avskilts.