1. Svenska Mejeriernas Riksförening

  Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, tidigare namn på intresseorganisation för de svenska mjölkproducenterna och för svensk mejeriindustri, se Svensk Mjölk.
 2. mejeri

  mejeri [ma i-] domus ’husmästare’), lokal eller företag vari mjölk förädlas till mejeriprodukter.
 3. SMR

  SMR, tidigare använd förkortning för Svenska Mejeriernas Riksförening, se Svensk Mjölk.
 4. Svensk Mjölk

  Svensk Mjölk, till 1998 Svenska Mejeriernas Riksförening, SMR, branschorganisation för mjölkproducenterna och mejeriindustrin, nedlagd 2012.
 5. mejeriindustri

  mejeriindustri, industrigren inom livsmedelsindustrin, etablerad för att saluföra och förädla mjölk och andra mejeriprodukter.
 6. mejerist

  mejerist, benämning på person utbildad vid mejeriskola och verksam i arbetsledande befattning på mejeri, numera ersatt av livsmedelstekniker med fortbildning i mejeriteknik.
 7. agroindustriell sektor

  agroindustriell sektor, samhällssektor omfattande industriell hantering och beredning av jordbruks- och trädgårdsprodukter samt handel med sådana; t.ex. kvarn-, mejeri- och konserveringsindustri.
 8. mjölkkontroll

  mjölkkontroll, tillsyn att mjölk och mejeriprodukter håller rätt kvalitet.
 9. mjölkbehandling

  mjölkbehandling, de enhetsprocesser varmed mjölken behandlas i mejerier, t.ex. pastörisering, separering, rening, homogenisering, standardisering och förpackning.
 10. Västerbottensost

  Västerbottensost ®, grynpipig hårdost.