1. Skånemejerier

  Skånemejerier, egentligen Skånemejerier Ek. för., Malmö, producentkooperativt företag, ägt av ca 900 mjölkproducenter i Skåne och södra Småland.
 2. Balikesir

  Balikesir, stad i västra Turkiet; 272 600 invånare (2015).
 3. Norrmejerier

  Norrmejerier, egentligen Norrmejerier Ek. för., Umeå, livsmedelsföretag, bildat 1971 genom sammanslagning av Västerbottens Södra Mejeriförening, Skellefteortens och Lappmarkens mejeriföreningar.
 4. Norges Landbrukshøgskole

  Norges Landbrukshøgskole , NLH, utbildnings- och forskningsinstitution i Ås, 30 km sydöst om Oslo, grundad 1859 som ”Den høiere Landbrugsskole paa Aas”.
 5. Gerbers butyrometermetod

  Gerbers butyrometermetod, metod för undersökning av fetthalt i mjölk med hjälp av ett graderat glasrör, s.k. butyrometer.
 6. bleckkärl

  bleckkärl (främst husgeråd) började framställas under 1600-talet vid järnbruk som tillverkade valsad takplåt.
 7. skummjölk

  skummjölk, mjölk från vilken fettet har avskilts.
 8. Kolbäck

  Kolbäck, tätort i Hallstahammars kommun, Västmanland (Västmanlands län), 6 km söder om Hallstahammar; 2 034 invånare (2016).

 9. Namsos

  Namsos, kommun och stad i Trøndelag fylke, mellersta Norge.

 10. Sola

  Sola, kommun i Rogaland fylke, sydvästra Norge.