1. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 2. Mellanöstern

  Mellanöstern, region i sydvästra Asien, ibland innefattas även delar av Nordafrika.

 3. mellanstatlig

  mellanstatlig, som berör flera länder.

 4. mellangärde

  mellangärde, diafragma , en uppåtvälvd muskel–senplatta som bildar skiljevägg mellan bröst- och bukhåla.
 5. mellanhjärna

  mellanhjärna, diencefalon , översta delen av hjärnstammen som till största delen omsluts av de båda storhjärnshalvorna.
 6. mellanöra

  mellanöra, auris media, den del av örat som består av trumhålan med hörselbenen samt örontrumpeten.
 7. Mellanamerika

  Mellanamerika, landområdet mellan Nord- och Sydamerika, se Centralamerika.
 8. mellanartskonkurrens

  mellanartskonkurrens, term i ekologin, se konkurrens.
 9. mellanöreinflammation

  mellanöreinflammation, otitis media, mediaotit, inflammation i mellanörat (auris media), framför allt i trumhålan.

 10. mellannamn

  mellannamn, namn som bärs som uttryck för samhörighet med annan släkt som bär namnet som efternamn.