1. mellanstadielärare

  mellanstadielärare, tidigare benämning på lärare på grundskolans mellanstadium, dvs. årskurserna 4–6.
 2. mellanskikt

  mellanskikt, inom samhällsvetenskapen modern benämning på de snabbt växande grupper av akademiker och andra med längre utbildning som arbetar i statlig eller kommunal tjänst.
 3. mellanstadium

  mellanstadium, fram till 1994 benämning på grundskolans årskurser 4–6.
 4. Mellansverige

  Mellansverige, område omfattande landskapen kring Sveriges fyra största sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.
 5. mellanöra

  mellanöra, auris media, den del av örat som består av trumhålan med hörselbenen samt örontrumpeten.
 6. Mellanamerika

  Mellanamerika, landområdet mellan Nord- och Sydamerika, se Centralamerika.
 7. mellanmål

  mellanmål, måltid mellan huvudmåltiderna som i regel inte består av lagad mat.
 8. mellansubstans

  mellansubstans, benämning på det material som fyller ut rummet mellan cellerna i stödjevävnader.
 9. mellantvång

  mellantvång, benämning på vissa föreskrifter i lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
 10. mellanöreinflammation

  mellanöreinflammation, otitis media, mediaotit, inflammation i mellanörat (auris media), framför allt i trumhålan.