1. mellanspett

  mellanspett, Dendrocopos medius , art i fågelfamiljen hackspettar.
 2. mellandom

  mellandom, processrättslig term för en särskild dom där en delfråga i ett eller flera mål avgörs.
 3. mellanblad

  mellanblad, växters ”vanliga” gröna blad. Det är huvudsakligen i dessa som fotosyntesen sker.
 4. mellangärdsbråck

  mellangärdsbråck, diafragmabråck, hiatushernia, ett bråck, ”utbuktning med innehåll”, som går från bukhålan genom mellangärdet (diafragma) till brösthålan.

 5. mellanöl

  mellanöl, öl med alkoholhalt högre än 2,8 men högst 3,6 viktprocent, som perioden 1 oktober 1965 till 1 juli 1977 fick säljas i livsmedelsaffärer.

 6. mellansvenska ändmoränerna

  mellansvenska ändmoränerna, zon av stora israndbildningar som sträcker sig i väst–östlig riktning tvärs över Sverige från norska gränsen vid Dals Ed, över Skövde och Linköping och vidare ut mot Östersjön.
 7. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 8. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.