1. mesan

  mesan, mesansegel, gaffelsegel på den aktersta masten, mesanmasten, på segelfartyg med tre eller flera master, ävensom på den aktre masten på sådana tvåmastade fartyg där denna är kortare än den främre, såsom på galeaser, yawler och ketcher.
 2. mesan

  mesa´n subst. ~en ~er ORDLED: mes-an-en
  Svensk ordbok
 3. mesangium

  mesangium, bindvävsstruktur i centrum av kärlnystanen (glomeruli) i njuren; jämför njure.
 4. mesanmast

  mesa`nmast subst. ~en ~er ORDLED: mes-an--mast-en
  Svensk ordbok
 5. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 6. bidevindsegel

  bidevindsegel, segel lämpade för segling mot vinden.
 7. apa

  apa, stagsegel mellan mesan- och kryssmast på fyrmastad bark, korrekt benämning är mesanstängstagsegel.
 8. fullriggare

  fullriggare, fullriggat fartyg eller skepp, segelfartyg med minst tre master med rår på varje mast.