1. Mesa Verde

  Mesa Verde, arkeologiskt fyndområde i sydvästra Colorado, USA, inkluderande bl.a. lämningar av grophus, öppna byar (pueblos) och klippbyar tillhörande anasazikulturen från ca 1000 e.Kr.
 2. svartvit flugsnappare

  svartvit flugsnappare, Ficedula hypoleuca, art i fågelfamiljen flugsnappare.
 3. México

  México, Estado de México, delstat i Mexico.

 4. meseta

  meseta, benämning på mellersta Spaniens högslätt, senare använd om högslätter i torrområden i allmänhet, t.ex. Afrikas, Asiens och Amerikas öken- och stäpplandskap.
 5. Storbritannien

  Storbritannien, stat i västra Europa.

 6. mes

  mes, fågeln, se mesar.
 7. mes

  mes, bärställning av trä (numera ofta lättmetall) i form av en båge eller ring eller ram av spjälor, buren som en ryggsäck men även anbringad på ömse sidor om ett dragdjur vid klövjning.
 8. mesig

  mesig är en person som är rädd, ynklig och alltför försiktig.
 9. mesa

  mesa, slam som bildas vid regenerering (kausticering) av lut vid sulfatprocessen vid tillverkning av pappersmassa.
 10. mesa

  mesa, platåberg med plant krön och branta sidor, vanligen bestående av horisontellt liggande sedimentära bergarter.