1. mestis

  mestis, ursprungligen avkomling i blandäktenskap i Amerika där ena föräldern var spanjor (eller portugis) och den andra indian.
 2. mest

  1mest adv., superl.
  Svensk ordbok
 3. mest

  2mest adj., superl.
  Svensk ordbok
 4. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 5. renässans

  renässans kallas en period i historien som har setts som en övergång mellan medeltiden och nya tiden.
 6. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 7. art

  art är ett viktigt ord inom biologi som beskriver ett slags organism.

 8. Astrid Lindgren

  Astrid Lindgren var en svensk författare.
 9. cellandning

  cellandning är cellens sätt att få energi.

 10. mest-gynnad-nations-klausul

  mest-gynnad-nations-klausul, MGN-klausul, klausul i mellanstatligt avtal som i sin renodlade form innebär att närhelst en av de avtalsslutande parterna i nytt avtal medger en tredje stat mer gynnsam behandling än vad det första avtalet föreskriver får motparten i detta första avtal tillgodoräkna sig de nya mer gynnsamma reglerna.