1. mestis

  mestis, ursprungligen avkomling i blandäktenskap i Amerika där ena föräldern var spanjor (eller portugis) och den andra indian.
 2. mest-gynnad-nations-klausul

  mest-gynnad-nations-klausul, MGN-klausul, klausul i mellanstatligt avtal som i sin renodlade form innebär att närhelst en av de avtalsslutande parterna i nytt avtal medger en tredje stat mer gynnsam behandling än vad det första avtalet föreskriver får motparten i detta första avtal tillgodoräkna sig de nya mer gynnsamma reglerna.
 3. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 4. mesto

  mesto, musikalisk föredragsbeteckning: sorgmodigt.
 5. Ganesha

  Ganesha, Ganesa (sanskrit Ganēsa eller Ganapati), hinduisk elefanthövdad gud, med betydelse framför allt i folklig religionsutövning.
 6. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 7. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 8. Nationalencyklopedin

  Nationalencyklopedin, NE, allmänt uppslagsverk på vetenskaplig grund, ursprungligen utgivet i 20 band 1989–96 av Bra Böcker AB, Höganäs.

 9. välfärd

  välfärd, mångtydigt begrepp som ursprungligen avsåg graden av medborgarnas välmående.

 10. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.