1. Auschwitz

  Auschwitz, tyskt namn på staden Oświęcim i södra Polen, plats för det mest beryktade av de nazistiska koncentrations- och förintelselägren vid tiden för andra världskriget.

 2. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 3. savann

  savann, gräsdominerat område, vanligen med spridda buskar och träd.
 4. utilitarism

  utilitarism, nyttomoral, moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt.
 5. Astrid Lindgren

  Lindgren, Astrid, född Ericsson 14 november 1907, död 28 januari 2002, författare.
 6. revolution

  revolution, omvälvning, grundläggande förändring, ofta under kort tid.
 7. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 8. jättepanda

  jättepanda, bambubjörn, panda, Ailuropoda melanoleuca [-le uka], art som numera förs till familjen björnar (tidigare placerad i familjen halvbjörnar).
 9. Simone de Beauvoir

  de Beauvoir, Simone, född 9 januari 1908, död 14 april 1986, fransk författare och filosof.
 10. koloni

  koloni, bosättning med viss slutenhet eller gemenskap, särskilt i en främmande omgivning.