1. middagshöjd

  middagshöjd, den höjd över horisonten som solen har när den passerar meridianen i övre kulmination.
 2. middagslinje

  middagslinje, skärningen mellan meridianplanet och horisontalplanet på en ort, dvs. förbindelselinjen mellan horisontens nord- och sydpunkter.
 3. middagsmörker

  middagsmörker är vinterns motsvarighet till sommarens midnattssol.
 4. middagsrast

  midd`agsrast subst. ~en ~er ORDLED: mid-dags--rast-en
  Svensk ordbok
 5. middagssällskap

  midd`agssällskap subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mid-dags--säll-skap-et
  Svensk ordbok
 6. middagstid

  midd`agstid subst. ~en ~er ORDLED: mid-dags--tid-en
  Svensk ordbok
 7. middagsätare

  midd`agsätare subst. ~n äv. middagsätarn, plur. ~, best. plur. middagsätarna ORDLED: mid-dags--ät-ar-en
  Svensk ordbok
 8. middagsmat

  midd`agsmat subst. ~en ORDLED: mid-dags--mat-en
  Svensk ordbok
 9. middagslur

  midd`agslur subst. ~en ~ar ORDLED: mid-dags--lur-en
  Svensk ordbok
 10. middagshöjd

  midd`agshöjd subst. ~en ~er ORDLED: mid-dags--höjd-en
  Svensk ordbok