1. missionär

  missionär, en som är utsänd för att verka för en religions utbredning.
 2. Mississippi

  Mississippi, förkortat MS, delstat i USA.

 3. missvisning

  missvisning, detsamma som magnetisk deklination.
 4. misstänkt

  misstänkt, inom processrätten den som med en viss grad av sannolikhet kan antas vara den som begått ett brott som är föremål för förundersökning.
 5. Mississippi

  Mississippi, flod i Nordamerika, se Mississippifloden.
 6. Missionsförbundet

  Missionsförbundet, frikyrkosamfund, se Svenska Missionskyrkan.
 7. missbruksvård

  missbruksvård, beroendevård, vård och behandling av personer som använder alkohol och/eller narkotika i sådan omfattning att de blir beroende och/eller får medicinska, psykiska eller sociala skador.

 8. Mississippikompaniet

  Mississippikompaniet, egentligen Compagnie de la Louisiane ou d’Occident. franskt handelskompani, grundat i Paris 1717 av John Law.
 9. Missourifloden

  Missourifloden, engelska Missouri River, biflod till Mississippifloden, USA; 4 125 km lång (inklusive källflödet Red Rock River).
 10. missfall

  missfall, detsamma som spontan abort.