1. Missourikompromissen

  Missourikompromissen (engelska The Missouri Compromise), beslut 1820 om att uppta Missouri i unionen som slavstat och Maine som fristat, varvid jämvikten mellan nord- och sydstater vidmakthölls i senaten.
 2. misskreditering

  misskreditering, som juridisk term en typ av otillbörlig marknadsföring mot vilken ingripande kan ske enligt marknadsföringslagen.
 3. mississippialligator

  mississippialligator, alligator, Alligator mississippiensis, art i familjen alligatorer och kajmaner.
 4. missgärningsbalk

  missgärningsbalk, den av balkarna i 1734 års lag som tillsammans med straffbalken reglerade straffrätten.
 5. missbildning

  missbildning, malformation, medfödd kroppslig avvikelse från det normala.
 6. Missouri

  Missouri, förkortat MO, delstat i Mellanvästern, USA.

 7. missi dominici

  missi dominici, ämbetsmän som sändes ut av centralmakten i det karolingiska imperiet för att övervaka den lokala administrationen.
 8. Svenska Missionskyrkan

  Svenska Missionskyrkan, till 2003 Svenska Missionsförbundet ( SMF), evangelisk frikyrka grundad 1878 av P.P. Waldenström.
 9. missale

  missale, bok med alla texter för mässan.
 10. missiv

  missiv, benämning redan under medeltiden på ett brev, som medföljer en skrivelse och anbefaller denna till mottagaren.