1. missiologi

  missiologi, teologisk vetenskapsgren, detsamma som missionsvetenskap.
 2. missing mass

  missing mass (engelska), den saknade massan, inom astronomin den massa som saknas när man uppskattar bidraget till massatätheten i Vintergatan, andra galaxer eller galaxhopar direkt från den synliga materian och jämför detta med det täthetsbidrag som kan uppskattas indirekt genom studier av rörelserna i objekten.
 3. miss-

  miss- förled
  Svensk ordbok
 4. iatrogent missbruk

  iatrogent missbruk, missbruk av läkemedel betingat av läkares åtgärder.

 5. dys-

  dys-, förled: fel-, illa-, miss-.
 6. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 7. Giovanni Pierluigi da Palestrina

  Palestrina, Giovanni Pierluigi da, född ca 1525, död 2 februari 1594, italiensk tonsättare.
 8. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 9. aboriginer

  aboriginer, eller australier, kallas ursprungsbefolkningen i Australien, alltså de människor som bodde där innan européerna kom dit i slutet av 1700-talet.
 10. missa

  missa, det senlatinska ordet för mässa.