1. mission

  mission innebär att sprida en religion till människor i det egna landet eller i andra länder.
 2. missväxt

  missväxt är när grödorna inte alls växer lika mycket som de brukar och skörden blir väldigt liten.
 3. misshandel

  misshandel är ett allvarligt brott.
 4. Mississippifloden

  Mississippifloden flyter genom hela USA från norr till söder.
 5. missbruk

  missbruk är att bruka, alltså använda, överdrivet mycket av en drog eller ägna sig överdrivet mycket åt ett beteende.
 6. Missourifloden

  Missourifloden är en flod i USA.
 7. Svenska Missionskyrkan

  Svenska Missionskyrkan var ett kristet trossamfund.
 8. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 9. Missionsförbundet

  Missionsförbundet är ett trossamfund, se Svenska Missionskyrkan.
 10. missil

  missil är ett annat ord för ett robotvapen med egen framdrivning och styrförmåga.