1. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 2. mutation

  mutation, bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

 3. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.
 4. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 5. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 6. Mupparna

  Mupparna, dockfigurer skapade av Jim Henson, ursprungligen för barn-TV-serien ”Sesame Street” (1969).
 7. Agatha Christie

  Christie, Dame Agatha, född Miller, född 15 september 1890, död 12 januari 1976, brittisk författare.
 8. Rolling Stones

  Rolling Stones, egentligen The Rolling Stones, brittisk rockgrupp, ursprungligen bestående av Mick Jagger (sång), Keith Richards (gitarr), Brian Jones (egentligen Lewis Brian Hopkin-Jones, 1942–69; gitarr), Bill Wyman (egentligen William Perks, född 1936; bas), Ian Stewart (1938–85; piano) och Charlie Watts (född 1941; trummor).

 9. kristendom

  kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift.
 10. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.