1. Charles Dickens

  Charles Dickens var en engelsk författare på 1800-talet.
 2. Miss Li

  Miss Li, egentligen Linda Carlsson, född 1982, sångerska, låtskrivare och pianist.
 3. miss

  miss (engelska, förkortning av mistress), fröken, används i engelskan tillsammans med namnet om och till ogifta kvinnor.
 4. Oscar

  Oscar, Academy Award, amerikanskt filmpris, utdelat årligen sedan 1929 av Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

 5. koncentration

  koncentration, inriktande och kvarhållande av uppmärksamheten på en bestämd typ av information eller på en viss aktivitet.
 6. Giovanni Pierluigi da Palestrina

  Palestrina, Giovanni Pierluigi da, född ca 1525, död 2 februari 1594, italiensk tonsättare.
 7. Florence Nightingale

  Nightingale, Florence, född 12 maj 1820, död 13 augusti 1910, brittisk hälso- och sjukvårdsreformator, samhällsforskare, sjuksköterska.
 8. ADHD

  ADHD, AD/HD, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, utvecklingsavvikelse med debut i barndomen och med dominerande symtom i form av bristande uppmärksamhet, koncentrationssvårigheter, överaktivitet och impulskontrollbrist.

 9. mässa

  mässa, traditionell benämning i västerlandet på huvudgudstjänsten, bestående av ordförkunnelse och nattvardsfirande.
 10. missa sollemnis

  missa sollemnis, i romersk-katolsk terminologi sedan medeltiden nattvardsgudstjänst med högtidliga ceremonier.