1. pejorativ

  pejorativ ’sämre’), som substantiv: ord eller orddel med nedsättande eller klandrande betydelse, t.ex. o- i ovana eller miss- i misshushålla eller slusk eller kossa använt om en människa.
 2. högmässa

  högmässa ( summa missa), söndagens huvudgudstjänst, med eller (i många evangeliska kyrkor) utan nattvard, i Svenska kyrkan sedan 1986 med nattvard, i romersk-katolsk mässa alltid med nattvard.
 3. kata-

  kata-, prefix av grekiskt ursprung (grekiska kata) med en mängd olika betydelser, bl.a. ’ned-’, ’mot-’, ’sönder-’, ’fel-’ och ’miss-’.
 4. Grammis

  Grammis, svenskt musikpris, motsvarighet till Grammy, utdelat årligen 1969–72 och sedan 1987 av IFPI i Sverige.

 5. kristendom

  kristendom är den religion som utgår från Jesus av Nasaret och som har Bibeln som helig skrift.
 6. de-

  de-, förled med betydelsen ’ned-’, ’från-’, ’av-’, ’van-’, ’miss-’, som i deklassera ’nedklassa’ och deformerad ’missbildad’.
 7. Mupparna

  Mupparna, dockfigurer skapade av Jim Henson, ursprungligen för barn-TV-serien ”Sesame Street” (1969).
 8. William Faulkner

  Faulkner (egentligen Falkner), William, född 25 september 1897, död 6 juli 1962, amerikansk författare, en av 1900-talets stora prosaberättare.
 9. missa sollemnis

  missa sollemnis, i romersk-katolsk terminologi sedan medeltiden nattvardsgudstjänst med högtidliga ceremonier.
 10. missa brevis

  missa brevis (senlat., ’kort mässa’), vanligen en tonsättning av de första delarna (Kyrie och Gloria) av mässans ordinarium.