1. Bondeförbundet

  Bondeförbundet, svenskt politiskt parti, föregångare till Centerpartiet.
 2. Japan

  Japan, stat i östra Asien.

 3. Indira Gandhi

  Gandhi, Indira, född 19 november 1917, död 31 oktober 1984, indisk politiker, premiärminister 1966–77 och 1980–84, dotter till Jawaharlal Nehru.
 4. Karl XIV Johan

  Karl XIV Johan var kung av Sverige 1818–1844.
 5. Anatole France

  France, Anatole, pseudonym för Anatole François Thibault, född 16 april 1844, död 12 oktober 1924, fransk författare och kritiker, Nobelpristagare i litteratur 1921.
 6. jugoslaviska krigen

  jugoslaviska krigen, väpnade konflikter som utbröt 1991 till följd av upplösningen av Socialistiska federativa republiken Jugoslavien (SFRJ) till ett flertal självständiga republiker.
 7. Gustaf Adolf Reuterholm

  Reuterholm, Gustaf Adolf, född 7 juli 1756, död 27 december 1813, friherre, politiker, son till Esbjörn Reuterholm.
 8. boerkriget

  boerkriget, engelska South African War, krig 1899–1902 mellan på den ena sidan Storbritannien och på den andra de två boerrepublikerna Transvaal och Oranjefristaten.
 9. Dionysios I

  Dionysios I, född ca 430, död 367 f.Kr., tyrann av Syrakusa, den mäktigaste självhärskaren i den grekiska världen före Alexander den store.
 10. topologi

  topologi, studiet av geometriska objekt där hänsyn endast tas till form och inte avstånd.