1. hallucination

  hallucination, upplevelse av sinnesintryck (varseblivning, perception) utan motsvarande sinnesretning.
 2. Henrik VIII

  Henrik VIII (engelska Henry VIII), född 28 juni 1491, död 28 januari 1547, kung av England från 1509, son till Henrik VII.
 3. förvirring

  förvirring, en form av medvetandestörning. Termer med samma betydelse är oklarhet, omtöckning, grumlat medvetande och konfusion.
 4. Förenade Arabemiraten

  Förenade Arabemiraten, stat på Arabiska halvön.

 5. Jemen

  Jemen, stat på Arabiska halvöns sydvästspets.

 6. islam

  islam, benämning på den religion som räknar Muhammed som profet och Koranen som helig skrift.
 7. mellankrigstiden

  mellankrigstiden, benämning på perioden från slutet av första världskriget i november 1918 till utbrottet av andra världskriget i september 1939.
 8. första världskriget

  första världskriget, krig 1914–18 mellan å ena sidan Tyskland och Österrike–Ungern, till vilka även Turkiet och Bulgarien anslöt sig (centralmakterna) och å andra sidan Frankrike, Ryssland och Storbritannien (trippelententen) jämte Serbien samt senare Japan, Italien, Rumänien och USA jämte ett mycket stort antal andra stater.
 9. Karl IX

  Karl IX, född 4 oktober 1550, död 30 oktober 1611, svensk kung formellt från 1604, reellt från 1599, yngste son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 10. antisemitism

  antisemitism, fientlighet, förföljelse eller fördomar mot judar som etnisk eller religiös grupp.